Posted on: January 1, 2020 Posted by: admin Comments: 0

HANDBOEK DOUANE PDF

Handboek douane en internationale handel. Front Cover. Fernand Rutten Bibliographic information. QR code for Handboek douane en internationale handel. Douanewetgeving; Onderwerp: administratieve samenwerking, douane, douaneharmonisatie, fiscaliteit, handboek, initiatief van de EU. RUTTEN, F. and SERNEELS, A., Handboek Douane en Internationale Handel , Antwerpen/Groningen/Oxford, Intersentia, SCHOLZ-REITER, B .

Author: Fenrijin Yozshuzragore
Country: Guadeloupe
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 4 August 2015
Pages: 496
PDF File Size: 12.83 Mb
ePub File Size: 15.10 Mb
ISBN: 113-1-86579-704-2
Downloads: 54543
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Muramar

Waar fouten zijn gemaakt worden verzoeken tot terugbetaling of bijbetaling gedaan. De vertegenwoordiger bewaart altijd een kopie van het certificaat in zijn archief als het origineel teruggaat naar de vertegenwoordigde.

Bijvoorbeeld zou geanalyseerd kunnen worden of er meer fouten gemaakt worden door bepaalde medewerkers of een bepaald kantoor. Ook kan de opdracht als zodanig twijfel oproepen. De software zal actueel gehouden moeten worden en er zullen in het kader van onderhoud regelmatig controles uitgevoerd moeten worden op de juiste werking.

Handboek douane en internationale handel – Fernand Rutten, Anne Serneels – Google Books

Het verstrekken van de juiste informatie door de vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever kan door interne procedures worden bevorderd. Een douanevertegenwoordiger zal inzicht moeten hebben welke kennis en competenties binnen zijn organisaties, verdeeld over zijn activiteiten, nodig zijn en hoe dit is ingevuld. Acties naar aanleiding van de bevindingen kunnen bijvoorbeeld zijn: De bewaarplicht van 7 jaar is ook voor deze administratie van toepassing. Originele certificaten zijn documenten met een fysiek waarmerk, zoals een stempel, van een douaneorganisatie of andere organisaties zoals kamers van koophandel.

De vertegenwoordiger moet ten tijde van het doen van de aangifte beschikken over het origineel. De vertegenwoordiger moet deze informatie ontvangen van de vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever. De vertegenwoordiger moet een systeem van interne controles hebben gericht op zijn activiteiten.

  DZIGA VERTOV MANIFESTO PDF

Nieuwe tariefmaatregelen, antidumpingheffingen, van belang zijnde nieuwe ontwikkelingen etc. Deze controles moeten niet alleen gericht zijn op de kwaliteit van de aangiften inhoudelijkmaar ook op de screening van klanten, aanvaarding van opdrachten, het opvolgen van procedures procedureel etc.

Vereisten vertegenwoordiging

In een dergelijke situatie zal navraag gedaan moeten worden. Naar boven Hoe wordt de status van de aangifte bewaakt Douaneaangiften kennen verschillende statussen afhankelijk van het soort en type.

Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan verklaringen douuane de aangifte wel of niet betrekking heeft op dual use goederen, honden- of kattenbont, exotische dieren en planten, afval, goederen waarvoor een BTI is afgegeven, etc. De resultaten van de interne controles moeten periodiek geanalyseerd worden monitoring en naar aanleiding van die analyse moet zo nodig actie worden ondernomen.

Naar boven Duidelijke werkinstructies Het moet duidelijk zijn voor de medewerkers hoe te handelen als er twijfel bestaat over de betrouwbaarheid van een klant, de handbooek informatie niet beschikbaar is, er twijfel bestaat over de juistheid van de aangeleverde gegevens, welke informatie vastgelegd moet worden, hoe te handelen in bepaalde gevallen, etc.

Als die afspraken zijn gemaakt dan moet dit vastgelegd worden, bijvoorbeeld in het contract.

Ook is er een nadere toelichting opgesteld voor het criterium praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties art 39, letter d, DWU. Bijvoorbeeld type fouten door tijdsdruk. De risico gerichte controles zijn controles op aangiften met een verhoogd risico op fiscale en andere gebieden.

  LEXICON POETICUM PDF

Zonder de benodigde informatie moet de opdracht worden geweigerd. De heffingen worden doorgaans maandelijks gecontroleerd door de vertegenwoordiger aan de hand van het zogenaamde OGA overzicht gedane aangiften en de daarbij behorende maandelijkse UTB ten behoeve van de betaling op het maandkrediet, die worden verstrekt door de Douane.

De controles kunnen op basis van steekproeven zijn of risico gericht. Hierdoor kan vastgesteld worden of het systeem werkt en naar aanleiding daarvan kunnen verbeter maatregelen genomen worden.

Afhankelijk van de situatie kan dit op papier of digitaal. Duidelijke werkinstructies en interne controle tijdens aangifteproces dragen ook bij.

2.00.00 Vertegenwoordiging bij de Douane

Fouten kunnen ook veroorzaakt worden door storingen van AGS e. Douaneaangiften kennen verschillende statussen afhankelijk van het soort en type. Deze controles kunnen op verschillende manieren gebeuren.

Voor de eisen die aan de machtiging gesteld worden zie Handboek Douane 2. Ook zal de leverancier moeten kunnen aantonen dat er naast de juiste IT-kennis ook douane-inhoudelijke kennis in zijn organisatie aanwezig is of op zijn minst wordt ingehuurd. Vastgelegd en bewaard moeten worden: De manier waarop kan verschillen. Een dergelijke controle is voldoende maar wel het minimale.

De resultaten van de interne controles moeten regelmatig gemonitord worden.

Categories:

Leave a Comment